Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
AB PROJELERİ ENGELLİLİĞİN ÖTESİNİ GÖREBİLMEK PROJESİ“Look Beyond Disability  “(Engelliliğin Ötesini Görebilmek) projesi imkanı kısıtlı bireyler  ve engellilerimize yönelik eski Türk el sanatlarından olan ebru sanatı ve drama kursu ile engelli bireylerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek aktifleştirmek ve onları bir kültürel çalışma içerisinde yer alamaya teşvik etmek ,dünyaya bakışlarında yeni bir pencere açarak kendilerine olan özgüvenlerini artırmak ve çalışmalarımızda bu eğitimler sağlıklı bireylerle kaynaştırmalı ortamda verilerek genç bireylerin engelli gençlerin yaşadığı sorunları daha iyi anlamaları sağlanması amaçlamaktır. Bu projeyle ortaklık düzeyinde; yabancı ortaklar vasıtasıyla mesleki alanlarda Avrupa’nın engelliler konusunda yaklaşımını öğrenmek, ortaklığın getirdiği sinerjiden maksimum düzeyde faydalanmak, değişik kültürlerle teknik elemanlar arasında bilgi paylaşımını sağlamak, ülkemizin yurtdışındaki tanıtımına katkıda bulunmak ve bunun yanında farklı kültürler hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulmuştur
Proje Başlangıç ve Bitiş tarihleri:  :Proje 31 Temmuz 2011 – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Projede beklenilen sonuçlar
Yaşadığımız ilçede engellilikleri nedeniyle özgüvenleri eksik zamanının çoğunu ev ortamında geçiren engelli gençlerimizi sosyalleşmelerine ve özgüvenlerini geliştirerek topluma kazandırılmalarına yardımcı olmak ve  verilen pdr eğitimleri ve yapılan sosyal aktiviteler ile ruh sağlıklarında olumlu yönde gelişmeler sağlamaktır .Böylece dünyaya bakışlarında yeni pencereler açarak ufuklarını genişleterek,çalışmalarımızda sağlıklı genç bireylerinde katılımını sağlayarak tüm katılımcılarımızın sosyal dayanışma ve üretkenlik duygularının kazanılmasını sağlanacak özellikle gerçekleştirdiğimiz sosyal aktiviteler ile çok mutlu olduklarını gözlemlediğimiz katılımcılarımızın kendi imkanları ile bu tür etkinlikte bulunmayacak olmaları projemizin onlara sağladığı bir fırsat,bireysel ve sosyal gelişiminede olumlu katkı sağlandı
Projemiz ile engelli gençlerimize sanatın dilini kullanarak ulaştık.Kurs süresince gerçekleştirdiğimiz sosyal aktiviteler ile engellilerimizin sosyal aktiviteler ile özgüvenini artığını ve açtığımız sergi ilede yaptıkları birbirinden güzel eserler ile başarmanın keyfini yaşadıklarını gördük.hem sağlıklı hemde engelli kursiyerlerimizin aynı ortamı paylaşmaları sağlanarak ve empati oyunları ile sağlıklı kursiyerlerimizin hayatın gerçekleri ile yüzleşmeleri onların sorunlarını anlamaları ,hepimizin bir gün engelli olabileceği duygusunu taşımamıza onlara her türlü desteği sağlayarak topluma kazandırma çabası içerisinde olmamız gerektiği duygusunu paylaşarak,yaşayarak bilinçlenmemizi sağlamış,engelli katılımcılarımızında en büyük korkusu olan yalnızlık,toplumdan dışlanma gibi düşüncelerin yersiz olduğunu kendilerine imkan verildiğinde istedikleri zaman başarabileceklerini ve yalnız olmadıklarını görmelerini sağlayarak kendilerine olan özgüvenleri artırlmıştır.
Bu projeyle ortaklık düzeyinde; yabancı ortaklar vasıtasıyla engellilere yönelik başarılı uygulamalar konusunda Avrupa’nın yaklaşımını öğrenilecek , ortaklığın getirdiği sinerjiden maksimum düzeyde faydalanılacak , değişik kültürlerle çalışanlar  arasında bilgi paylaşımını sağlanılacak , ülkemizin yurtdışındaki tanıtımına katkıda bulunularak  ve bunun yanında farklı kültürler hakkında bilgi edinilecektir
Proje  Koordinatör Kuruluş Ve Ortakları
ETİMESGUT BELEDİYESİ(Proje  Koordinatör Kuruluş)
Proje koordinatör kuruluş olup 1990 yılından beri Etimesgut belediye sınırları içerisinde hizmet vermektedir.Projeye engelli bireyler ve engelli olmayan bireyler ile kaynaştırmalı ortamda ebru sanatı ve drama kursları düzenleyerek engelli bireylerin sosyal yaşama etkin biçimde katılmalarını sağlayacaktır. Uluslararası boyutta ise ortaklarımızın engellilere yönelik uygulamaları görerek başarılı uygulamaları ülkemize yansıtmak için bilgi alışverişinde bulunulacaktır .Uluslararası hareketlilik toplantısı şubat 2012 yılında gerçekleşecektir. Hedef grubumuz sekiz kişi oluşan grup proje görevlilerinden 16 kişi ise engelli ve sağlıklı kişilerin yer alacağı öğrenici grubundan oluşacaktır.
Proje hedef kitlesini seçim kriterleri
Çevresi ile uyumlu
Yerelde düzenlenen kurslara katılan
• Avrupalılık kültürünü geliştirme yönünde eğilimli olması ,
• Projeye katılımda istekli olması ,
• Kişilerden seçilecektir.

WAI-NOT(Belçika proje ortak kuruluş)
Zinsel Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımını Artırmak Amacıyla  bilgisayar destekli ICT isimli eğitim modülü geliştirmiştir. Grundtvig projesi ile bu modülü diğer ortakları ile paylaşmayı karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmayı ve bu modülü geliştirmeyi amaçlamaktadır .Uluslararası hareketlilik engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmayı amaçlamaktadır. uluslararası hareketlilik toplantısı Belçika’da (Louven’de) kasım  2011 yılında gerçekleşecektir.

Espace Associatif de Quimper(Fransa proje ortak kuruluş)
1985 den beri faaliyet gösteren engellileri dahil eden gönüllük kalitesini artırmak
Projeler ile Avrupa ölçeğinde işbirliği sağlamak ,Sosyal ekonomik sürdürülebilir gelişimi desteklemek amaçları ile kurulmuş 830 üyeye sahip bir dernektir.bu ortaklık projesi ile gönüllükte engelli bireylerin katımına odaklanılacaktır.Uluslararası hareketlilik toplantısı Fransa’da haziran 2012 yılında gerçekleşecektir.

MERSEYSİDE DİSABİLİTY FEDERATİON
Yerel olarak engellilere eşit olarak eğitim verilmesi modeli  konusunda projeye katılacak bu eğitim ile engelli bireylerin eğitim altyapısının gelişimi konusunda katkı sağalacaktır. Proje hareketlilik toplantısı ekim 2012 de gerçekleşecek olup uluslar arası proje ortakları ile engelli bireylere yönelik eğitim modelleri ve uygulamalar  hususunda bilgi alışverişi sağlanacaktır.
UCD SCHOOL OF SOCİAL JUSTİCE
Uzun bir tarihi geçmiş olan  İrlanda yer alan en geniş üniversitedir .Gruntvig projesi ile UCD eşit çalışmalar merkezi ve İrlanda sağır  toplumu kurumu(İrlanda’da duyma güçlüğü çeken ve sağır insanları temsil eden bir organizasyondur)  ile işbirliği içinde çalışacaktır.bu iki kurumun işbirliği içinde çalışmasından maximum verim alınarak sağır bireylerin ihtiyaçları karşılanmış olunulacaktır. Bu proje ile uluslar arası boyutta diğer ortakların uygulamalarını görerek bilgi alışverişinde bulunarak engelli bireylerin sosyal hayata kazanımında katkıda bulunulacaktır. Uluslaraası toplantı haziran 2013 yılında Dublinde  gerçekleşecektir

 

 


You need to upgrade your Flash Player to version 8 or later.
 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009