Ana Sayfa Fotoğraf Albümü Video Arşivi Görüş - Öneriler İletişim  
 
Çevre Koruma ve Güzelleştirme

ÇEVRENİN KORUNMASI VE KENT KONSEYİNİN ROLÜ

 Dünyada çevrenin korunması 1972 yılında; Birleşmiş Milletlerce İsveç’in Stockholm Kentinde  Çevre Konferansı’nda kabul edilen bir kararla, 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edildi. Bu konferansta BM “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu karar altına almıştır”. Söz konusu konferanstan bu yana  çevrenin korunması hız kazanmıştır.
 Anayasamızın 56. maddesinde de “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmüne yer verilmiş ve çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devlet ve vatandaşlar için bir ödev olarak düzenlenmiştir.
 İnsanların sağlıklı bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmeleri, yaşadıkları doğal çevreyle  ilişkilidir.  Şüphesiz ki insanlığın yegane yaşam alanı olan çevrenin korunması herkesçe büyük önem teşkil etmektedir.
 Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Sanayileşme ve kalkınma çabaları, kentleşmenin getirdiği sorunlar, büyük çevresel tahribatlar oluşturmaktadır. Aşırı nüfus artışı, düzenlenemeyen kentleşme, tarım ve sanayide çevreye duyarsız üretim biçimi, yoğun trafik, toprağın, havanın ve denizin kirlenmesi doğal çevrenin bozulmasına yol açarak, canlıların yaşamını yok etmekte, gelecek için de bir daha dönüşü olmayan izler bırakmaktadır. Bugün tüm dünyanın oturup üzerinde kafa yorduğu küresel ısınma tüm bunların sonucudur.
 Yaşadığımız bir tek dünya olduğundan bunu korumak ve gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üretimden tüketime kadar olan her evrede çevreye duyarlı olmak, her türlü tedbirleri almak zorundayız.
 Çevreyle ilgili olarak, tüm bireylerin hak ve görevleri bakımından çok büyük önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi için, çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanması gerekmektedir.
  Gelecek  Ankara’sının güzel metropol ilçesi Etimesgut’un kirlenmesine engel olalım. Sağlığımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.
 Bu Bağlamda,Etimesgut Belediye Sınırları içerisinde;
 -Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve duyarlılığının artırılması için sürekli  eğitim seminerlerinin verilmesi,
 -Gürültü kirliliğine neden olan sokak düğünlerine çözüm getirilmesi,
 -Yeşil alanların artırılması,
 -Evsel atıkların ayrıştırılarak toplatılması (Belediye öncülüğünde, bir pilot bölgenin belirlenerek Mahalle Muhtarı ve Apartman Yöneticileri ile sakinlerinin katılımıyla sürekli eğitim ve seminerlerin verilmesi ve bunun genele yayılması).
 -Çevreye gelişi güzel atılan atıkların titizlikle ve sürekli toplatılması,
 -Cadde ve sokaklardaki tabelalara standart getirilmesi,
 -Dış cephesi yıpranmış, boyası dökülmüş, çevreye kötü görünen binaların tespit edilmesi, bakım ve onarımın yapılması yönünde teşvik edilmesi,
 -Modern, çağdaş, sağlıklı koşullarda hizmet sunacak pazar yerlerinin oluşturulması gibi konuların Kent Konseyinde doğrudan halk tarafından görüşülerek karara bağlandıktan sonra Etimesgut Belediye Meclisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
 

Sonuç olarak;
 Sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı olduğuna göre çevreyi korumak ve güzelleştirmek de hepimizin görevidir. Bu görevi yerine getirebileceğimiz en güzel ortamlardan biri de kent konseyi çalışma grupları ve meclisleridir.
 Sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir ömür dileğiyle...

 

                                                                                   Mustafa TEYRAN
                                                                     Çevre Koruma ve Güzelleştirme
                                                                             Çalışma Grubu Başkanı


 

Adres :Ahimesut Bulvarı No: 87 Etimesgut Ankara
Tel: + 90. 312 226 53 74     + 90 312 226 58 99   Faks: + 90 312 226 58 32

Basın yayın Müdürlüğü 2009